Organisatie

Home

Meerwaarde

Diensten

Links

Contact

Security Risk Management Consultancy

Referenties/projecten

Organisatie

In 1998 is Gerard Kersten gestart met een eigen adviesbureau SRMC (Security Risk Management Consultancy).

Vanaf 1972 was hij een tiental jaren als security engineer werkzaam bij het Architecten & Ingenieursbureau (AIB) van Philips. Hier werd de totale projectrealisatie (van ontwerp tot/met oplevering) verzorgd voor alle technische beveiligingsvoorzieningen t.b.v. de terreinen, gebouwen en VIP woonhuizen van Philips in Nederland en enkele buitenlandse vestigingen.

Vervolgens is hij 14 jaar bij de centrale stafafdeling Philips Security Office werkzaam geweest als stafmedewerker beveiligingstechniek/security consultant. In deze functie was hij belast met beleidsmatige en operationele technische ondersteuning/advisering van zowel het management als de lokale beveiligingsgroepen van het gehele Philipsconcern in Nederland. Door samenwerking met diverse interne afdelingen (bedrijfsrecherche, informatiebeveiligingsdienst, geüniformeerde dienst, brandbeveiligingsadviesbureau) is een zeer brede ervaring opgebouwd ten aanzien van nagenoeg alle security aspecten welke in een onderneming spelen. Dit betrof ook het beoordelen/adviseren van bedrijfsnoodplannen m.b.t. de taken van het beveiligingspersoneel, vluchtwegvoorzieningen en het beoordelen/adviseren aangaande oproep-, communicatie- en alarmeringssystemen t.b.v. BHV.

Na de Philips periode is hij gedurende 3 jaar als consultant werkzaam geweest bij Control Risks Benelux, een onderdeel van het wereldwijd opererend consultancy bureau voor security en crisismanagement Control Risks Group. De in deze periode uitgevoerde werkzaamheden werden meestal voor grote ondernemingen uitgevoerd, waaronder ook enkele in het buitenland.

Kennis, ervaring, integriteit en objectiviteit is gewaarborgd doordat hij is ingeschreven als Register Beveiligingsadviseur bij de Stichting NEROB (NEderlandse Registers voor Onderzoekers en Beveiligingsadviseurs) (www.Nerob.nl)