Organisatie

Home

Meerwaarde

Diensten

Links

Contact

Security Risk Management Consultancy

Referenties/projecten

Algemeen
Risico-analyse
Security audit
Beveiligingsplan
Doelmatigheidsonderzoek
Interim management & Training/coaching
Projectmanagement
Beoordeling dienstverlening
Optimalisering beveiligingskosten
Informatiebeveiliging
Persoonsbeveiliging
Beveiliging bedrijventerreinen

N.B. Bovenstaande opsomming verwijst naar de beschrijving van een aantal specifieke vormen van dienstverlening. Afhankelijk echter van de behoefte en/of wensen van de klant kan een en ander op maat worden ingevuld.

OVERZICHT DIENSTEN