Organisatie

Home

Meerwaarde

Diensten

Links

Contact

Security Risk Management Consultancy

Referenties/projecten

Meerwaarde SRMC

Meerwaarde voor opdrachtgever (facility manager)

Er zijn een groot aantal security-aspecten die onder het verantwoordelijkheidsgebied vallen van de facility manager, zoals:

Veelal wordt door de facility manager een beveiligingsinstallateur of een particulier beveiligingsdienst ingeschakeld om beveiligingsapparatuur/-systemen te installeren respectievelijk bepaalde beveiligingswerkzaamheden uit te voeren.
Een en ander wordt meestal als een op zich staande actie gerealiseerd, zonder dat hierbij de juiste samenhang van de diverse security maatregelen wordt meegenomen.

Zowel de beveiligingsinstallateur alsook een particuliere beveiligingsdienst zullen over het algemeen een product/dienst leveren waarbij de kans op een incident (diefstal, inbraak, etc.) zo klein mogelijk is. Dit ter voorkoming dat men aangesproken wordt als er toch een incident zich voordoet.
De kosten die met een dergelijk uitgangspunt gepaard gaan zijn vaak hoger dan de kosten wanneer een risico-afweging zou worden toegepast welke mede gebaseerd is op bedrijfseconomische uitgangspunten en waarbij ook andere samenhangende beveiligingsmaatregelen worden meegenomen (beleid, regelgeving, procedures, awareness, toezicht en controle).

volgende pagina